Få hjælp til årsregnskabet

Jeg kan hjælpe med at udfærdige et regnskab, som er tilpasset virksomhedens forhold og derfor er nemt at overskue og arbejde med.

Regnskabet lever naturligvis op til lovgivningen og er et godt værktøj for dig i dagligdagen.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan det være en udfordring at gennemskue, hvilken beskatningsform du har størst udbytte af.
 
Jeg hjælper dig med at udarbejde dit årsregnskab og din selvangivelse samt finde ud af, om det er personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen, der er bedst for dig.